O Akademii

Akademia Rekrutera jest platformą wymiany doświadczeń z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi dla wszystkich zajmujących się rekrutacją i HR. Akademia powstała pod auspicjami Grupy Pracuj Solutions, która od 6 lat kształci specjalistów HR różnych szczebli. W tym czasie w ramach naszych zajęć nowe umiejętności i kompetencje zdobyło ponad 3000 osób.

Cechą wyróżniającą nasze warsztaty jest partnerska relacja między trenerami a słuchaczami. Polega ona na omawianiu realnych zadań rekrutacyjnych, z którymi zetknęli się w swojej karierze zarówno prowadzący, jak i uczestnicy szkoleń. Ponadto wybrane szkolenia będą prowadzone przez duet trenerski, co pozwala na efektywniejsze przekazywanie wiedzy.

Jedną z przewag Akademii Rekrutera jest kadra trenerów złożona z ekspertów-praktyków HR. Wszyscy prowadzący mają na swoim koncie realizację wielu rozbudowanych projektów rekrutacyjnych, a także bogate doświadczenie dydaktyczne. Dla wygody naszych uczestników przedstawiamy szczegółowy harmonogram zagadnień podejmowanych podczas szkoleń, co umożliwi wybór zajęć najlepiej dopasowanych do indywidualnych oczekiwań.

Uczestnicy szkoleń Akademii Rekrutera zyskają wiedzę na temat:

nowoczesnych metod prowadzenia rekrutacji, a przez to zwiększenie szansy na znalezienie osób lepiej dopasowanych do zespołów,

  • skutecznego wykorzystywania kwestionariusza Ról Zespołowych Belbina w rekrutacji,
  • budowania Assessment Centre w oparciu o narzędzia bazujące na Teorii Ról Zespołowych Belbina,
  • budowania wizerunku pracodawcy w oparciu o najnowsze case studies,
  • ograniczania kosztów rekrutacji i zwiększenia ROI z procesów HR,
  • posługiwania się testem Davida McClellanda,
  • metod oceny potencjału pracownika,
  • metod badania kreatywności,
  • modelu ORCE.
  • Ponadto każdy uczestnik zyskuje dodatkową korzyść w postaci indywidualnych konsultacji z wybranym trenerem. W ciągu 30 dni od zakończenia szkolenia prowadzący zajęcia odpowie na Państwa pytania drogą e-mailową lub telefoniczną.